لیست قیمت افست

ليست قيمت کارت ويزيت 1 تا 2 روز کاری(كليه قيمتها به تومان مي باشد).

رديف جنستعدادابعاد(mm) 1رو 2رو
۱کارت ویزیت سلفون مات 10008.5 x 4.86000065000
۲کارت ویزیت سلفون براق 10008.5 x 4.86000065000
۳کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 10009x6-----90000
۴کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 10009x6-----90000

بـرای اطـلاع از دیگـر قیمتهـای فـرم های چـاپی با دفتـر مجمـوعه تماس حاصـل فرمایید